MEMORIAS DO CEO

Tono Mejuto

Apertura expo: 21 DEC
Fundación Luis Seoane
Este proxeco recupera un arquivo de fotografías aéreas tomadas pola empresa Crazzyfly ao longo do territorio galego nos anos 80, e conformado por negativos a cor de formato medio. Trátase principalmente de imaxes de vivendas e locais comerciais, pero tamén de paisaxes a gran escala e enclaves empresariais como polígonos ou portos. Imaxes realizadas nun contexto previo á aparición da fotografía dixital, e antes tamén do uso dos drones para facer tomas aéreas, momento no que a excepcionalidade dos voos sobre o territorio rural galego aínda convertía o feito de ser retratados dende o aire nun acontecemento social.

O equipo que realizaba as fotografías (para a súa posterior venda casa por casa), coñecía esta circunstacia, e por este motivo realizaba os voos nas horas do mediodía, evitando así ao máximo as sombras proxectadas e buscando ese momento do día na que os habitantes estaban no fogar, sendo frecuente atopar nas fotografías persoas que saían a mirar á cámara. Esta forma de negocio fíxose popular nestes anos en distintas partes do territorio español pero especialmente en Galicia, onde o apego á terra e a gran dispersión poaboacional, facía da comunidade galega o lugar ideal para a súa proliferación.

Esta colección de imaxes recompoñe, a través dunha perspectiva inusitada e distante, un retrato da paisaxe e paisanaxe do país e as súas transformacións acaecidas nos últimos 40 anos.