III Premio Editorial de Fotografía Documental Galega

Tras o éxito das dúas primeiras edicións, dende FFoco abrimos unha nova convocatoria do noso Premio Editorial de Fotografía Documental Galega.

Por terceiro ano consecutivo queremos apoiar e promocionar o traballo de fotógrafos nados, residentes ou con traballos centrados en Galicia, aportando as ferramentas que lles permitan publicar a súa obra en formato libro.

Como parte do Festival que celebramos na Fundación Luis Seoane durante os meses de novembro e decembro, presentamos a terceira edición desta convocatoria que busca potenciar a creación e producción de novos fotolibros e fomentar as interrelacións entre fotógrafos e profesionais vinculados á edición.

A gañadora da primeira edición, Ana Paes, vén de publicar ‘Orixe ou cando a marea baixa’ con Fabulatorio e Ana Núñez Rodríguez, gañadora da segunda edición, está a traballar con Estraperlo para convertir en libro o seu proxecto ‘Entre las aguas’.