Skip to content

Unha caña con…

Un encontro cercano e distendido, en grupos reducidos, que permite o achegamento a fotógrafos, editores e outros axentes do sector mentres se comparte cervexa e conversación.

Unha caña con... Actividade, FFoco Festival