Programación

Programa Actividades

FFoco impulsa a súa vertente profesional, divulgativa e pedagóxica e fomenta a participación da comunidade de fotógrafos e da veciñanza a través dun completo programa de actividades.

Ollo

Colectivo fotográfico multidisciplinar