PRESENTACIÓN: ORIXE OU CANDO A MAREA BAIXA

Ana Paes + Fabulatorio

SÁBADO 11 NOV
20:00 - 21:00 hs
Fundación Luis Seoane
Salón de actos
Orixe ou cando a marea baixa é unha obra complexa, cunha profunda capacidade lírica, que é capaz de reunir e articular, nun mesmo discurso narrativo, unha historia sobre a viaxe e as búsquedas interiores que facemos no tránsito; un relato sobre as complicidades familiares e, por último, unha indagación sobre a memoria, sobre as súas distorsións e os seus reflexos no presente. A partir dunha declarada subxectividade, o traballo de Ana Paes non resulta hermético e, moi ao contrario, deixa espazo para que outro, e a súa alteridade, o interpreten e fagan propio. Orixe consegue, ademais, dende unha aparente diversidade, crear unha imaxinario visual coherente —que funciona nas partes e no conxunto— e verdadeiramente fascinante.

(Extracto da acta do xurado do I Premio Editorial de Fotografía Documental Galega)

Ana Paes (A Guarda, Pontevedra, 1982) é unha artista visual galega con base en Madrid. Licenciada en Historia da Arte pola USC (Santiago de Compostela) e Máster propio en Historia e Estética Contemporánea pola UVA (Valladolid). A súa formación en fotografía e o cine está moi relacionada á investigación de técnicas analóxicas. Autopublicou varios dos seus proxectos (Ser y Cuerpo e Ensaio II).