Manolo do muro

Laure Mojo

Manuel, 73 anos, vive en Castrofeito, unha aldea de O Pino.

É meu pai.

Fotografío a naturalidade do xesto cotián, cada mínima variación.

A súa rutina diaria consiste en percorrer quilómetros ata perder o rumbo. Unha vez se acha perdido, comeza a procura do camino de volta á casa.

Laure Mojo

Fundación Luis Seoane
SALA PROXECCIÓNS PLANTA BAIXA
5NOV-12DEC 21

Laure Mojo (Santiago de Compostela, 1985) constrúe o espazo a través da súa psicoloxía, e o vídeo e a fotografía fano visible. A realidade do seu interior conxúgase co exterior para entregar pequenas doses de verdade curada que desatan a ironía da dor.

En constante conexión coas súas orixes, apica na raíz, deixando ao descuberto cicatrices propias.

A principal característica do seu discurso está na veracidade do mostrado, unha ópera de estímulos visuais e auditivos antropolóxicos.

Proxeccións