Skip to content

Letreros que se ven

El Grupo

Usando a fotografía documental e o humor negro como ferramenta política, o colectivo fotográfico coñecido como El Grupo tenta provocar unha reflexión ao redor da contraditoria realidade social venezolana dos anos setenta. En 1979, editan o fotolibro Letreros que se ven e, na ocasión da súa presentación, realizan unha exposición co mesmo nome. As imaxes móstrannos fragmentos urbanos e rurais cheos de signos que se unen en combinacións delirantes.

Agora, e máis de corenta anos despois, esta mostra reúne unha coidada escolma das más de cento vinte fotografías que se incluían na publicación orixinal, a cal tamén está exhibida. Con esta exposición, que pasou por Madrid, Caracas e a Cidade de Panamá antes de chegar a Coruña, FFoco continúa coa súa aposta por achegar ao público galego a mellor creación fotográfica latinoamericana das últimas décadas.

Colabora:

4NOV–11DEC

Fundación Luis Seoane
Pasillo central primeiro andar

El Grupo

El Grupo é un colectivo fotográfico venezolano que estivo conformado por Ricardo Armas (Venezuela, 1952) Alexis Pérez-Luna (Venezuela, 1949), Vladimir Sersa (Italia, 1946), Jorge Vall (Cuba, 1949) e Fermín Valladares (Venezuela, 1947), ademais de Luis Brito (Venezuela, 1945-2015) e Sebastián Garrido (España, 1934-Caracas, 2003), aínda que estes dos últimos autores non estean representados nesta exposición. Todos eles deixaron un valioso aporte á fotografía do seu país e, de feito, cinco deles foron recoñecios co Premio Nacional de Fotografía de Venezuela. Tamén a súa publicación Letreros é un referente na historia do fotolibro latinoameriano e un fito nas artes visuais do país.