5:45 A.M.

Atopar no futuro a luz do pasado. Á mañá despois do último día amanece un mundo novo.

Entre as luces, os sobrevivientes, agóchanse dos novos amos. Respiran o ar velenoso que herdaron.

O planeta canso, non quere espertar e limparse a inmundicia que o habita.

«Son libre. Libre para divertirme todo o que queira. Hoxe día todo o mundo é feliz»
(Un mundo feliz. Aldous Huxley)

Texto: markzlick

Simone Maestra é un fotógrafo italiano asentado na Coruña. Graduouse no Instituto ISFAV de Padova. Entre 2002 e 2008 colaborou coa Agencia Franca Speranza / Olycom e con Blobcg. No ano 2005 trasladouse a París, onde traballou con varios fotógrafos, como Jean Baptiste Mondio, Tommaso Sartori e Daniele Duella e Iango Henzi. En 2007 mudouse a España, onde vive e traballa na actualidade.

Proxeccións Edición 2020