FFoco Festival: NOVEMBRO 2022 Fundación Luis Seoane

Páxina web creada co apoio de:
A imaxe de portada:
Peza de Luis Nieto, resultante do obradoiro impartido por Philip Hoffman
na última edición do festival amigo S(8) Mostra de Cinema Periférico.